Bedenk een naam voor een startende onderneming die woningen koopt van senioren en de aanwezige overwaarde in de woning maandelijks uitkeert als extra pensioeninkomen

Wedstrijd gegevens:
Pakket zilver

 • Wedstrijd van: woningvast
 • Categorie: Bedrijfsnaam
 • Totaal budget: € 249.00
 • Datum start : 09-04-2019 14:41
 • Datum einde : 19-06-2019 09:06
 • Status : Beëindigd
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 284
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

We zoeken voor een nieuw op te richten bedrijf een naam. De werktitel van de onderneming is Woningvast maar we willen een leukere & pakkendere naam. Het Pensioenhuis of de Vierde Pijler hebben we ook bedacht.

Bedrijfsomschrijving:

Woningvast is een onderneming die voor mensen die gepensioneerd zijn (vanaf 68 jaar) de mogelijkheid geeft de beschikbare overwaarde uit hun eigen woning op te gebruiken (soort woning opeten). Woningvast koopt de woningen van de senioren en keert de bewoners de overwaarde in maandelijkse termijnen uit. De bewoners blijven echter gewoon in hun woning wonen. De maandelijkse termijnen worden door onze klanten ervaren als aanvullend pensioeninkomen, waarmee extra leefgenot kan worden gerealiseerd. Of ten behoeve van meer zorginkopen, eerder schenken aan kinderen, die ene mooie reis nog maken of die caravan kopen en ultieme vrijheid ervaren.

Centraal in onze onderneming zijn dus woningen (geen ‘vastgoed’, want daar valt veel meer onder) en een periodieke / gespreide betaling van de koopprijs. Dat zijn de 2 kenmerken van onze onderneming. Bij ons product is geen sprake van rente of huur. De bewoners mogen blijven wonen zolang zij dat willen. Levenslang recht op hun eigen woning. Zodra de bewoners de woning verlaten met de intentie niet meer terug te keren (bijv. opname verzorgingshuis) gaat het eigendom van de woning naar Woningvast. Woningvast verkoopt de woning dan.

Zonder in details te gaan, is dit product helder en duidelijk en bieden we een betere prijs voor de woningen dan de traditionele ‘partijen’. Bij ons product is geen sprake van rente of huur. De bewoners mogen blijven wonen zolang zij dat willen. Het product is bijna altijd financieel voordeliger dan een woning huren.

Onze doelgroep zijn gepensioneerden en we bieden dat we de woning van de gepensioneerde kopen waarbij we ervoor zorgen dat deze persoon levenslang een uitbetaling krijgt van de overeengekomen koopprijs (welliswaar gemaximeerd tot 100 jaar). Dus elke maand stukje extra pensioen. Een huis verkopen doet de gepensioneerde niet zomaar; belangrijk daarbij is dat zij ons vertrouwen. Dit willen we graag uitstralen in de naam; met wellicht een stukje nostalgie, zoals “Nederlandsche” of iets wat een associatie heeft met iets ouds/ degelijks. Daarij moet de bedrijfsnaam fris en modern zijn en “vertrouwen en helderheid” uitstralen.


Dus samenvattend kennen we de volgende ‘kernwoorden’:
- Vertrouwen / vertrouwd/ (geen snelle vlotte jongens die de woning van moeders afpakken)
- Vrijheid / meer bestedingsmogelijkheden (dat moeten de senioren gaan ervaren)
- Zekerheid / dat ze levenslang in de woning mogen blijven wonen
- Fris/ modern / helderheid

Doelgroep:

Senioren (minimaal 68 jaar)/ gepensioneerden tot maximaal 80 jaar.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Social Network