bedenk een naam voor uniek concept projectontwikkeling

Wedstrijd gegevens:
Pakket zilver

 • Wedstrijd van: egbert42
 • Categorie: Bedrijfsnaam
 • Totaal budget: € 199.00
 • Datum start : 13-08-2013 12:32
 • Datum einde : 27-08-2013 12:21
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,psd,
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 118
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

bedenk een naam voor een werkgroep zeer creatieve mensen in innovatieve vastgoed ontwikkeling.
Zie bedrijfsomschrijving.

Bedrijfsomschrijving:

Naam (label) voor een team van mensen dat zich bezig houd met o.a. conceptuele aanpak van langdurig leegstaande panden of kavels in een stad waar problemen mee zijn, geen gebruikers meer of geen geld voor is. Het gaat om mensen opnieuw samen brengen, nieuwe teams formeren om deze locaties weer succesvol te maken. We voeren het hele traject uit, je moet denken aan het zoeken van locaties en uitdagingen, herontwikkeling, gesprekken met gemeenten, bouwbedrijven, woningbouwverenigingen, multinationals, pensioenfondsen, nieuwe gebruikers (huurders,potentiële kopers en particuliere beleggers), financiers, eigenaren, buurt-en wijkcentra, vergunningsinstanties enz.. We zorgen voor een nieuwe kijk en positieve energie waardoor achtergestelde gebieden of "black holes" een inspiratie gaan vormen voor de omgeving en de toekomst van het gebied. We denken hier niet traditioneel over en werken vernieuwend. We doen dit op een zeer breed gebied, ook bedrijfsconcepten, stadspleinen/parken, openlucht-theaters e.d. We zien onszelf als een soort Urban-guerrilla of project dokter. innovated Concrete is wat het dichtste bij komt, in de zin van beton en concreet worden. Zowel architect en ontwikkelaar hebben een ruime ervaring en blijven gevraagd worden door een niet traditionele (creatieve) aanpak binnen een gevestigde wereld. Werkzaam door heel Nederland en soms daarbuiten. (toekomst verwachting is dit meer te gaan doen)

Doelgroep:

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Onder de naam zoeken we een slogan, zelf denken we aan Get Concrete of innovated Concrete,
let op dit is geen must slechts inspiratie.

Social Network