Aansprekend logo voor Het Lean Gilde Noord

Wedstrijd gegevens:

 • Wedstrijd van: Leangilde
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 229.00
 • Datum start : 12-05-2014 01:01
 • Datum einde : 26-05-2014 00:56
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,ai,pdf
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 38
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Een logo van naam en pay off van een groep vakgenoten die kennis met elkaar en klanten willen delen: het Lean Gilde Noord. Een aantal enthousiaste, noordelijke verandermanagers heeft de krachten gebundeld in het Lean Gilde. Wij willen kennis en ervaring delen om daarmee groei te bevorderen bij onszelf en bij onze klanten.

Bedrijfsomschrijving:

Wij geloven in de kracht van de lean als verandermethodiek. Bij lean is de klant uitgangspunt en worden alle activiteiten die niet bijdragen aan klantwaarde uit het proces gehaald. Bij lean staat dialoog centraal, energieke werkvormen zorgen voor participatie van alle betrokkenen. Wij willen organisaties begeleiden om door middel van continue verbetering te komen tot toegevoegde waarde voor de klant en de maatschappij.
Wij van het Lean Gilde willen net als in de geest van de gildes uit de middeleeuwen, dichtbij onze klanten staan en ons vakmanschap continu verbeteren. Daarvoor willen onderling, maar juist ook samen met organisaties, ervaringen uitwisselen en praktische kennis delen.
In een gilde werd vroeger kennis en ervaring uitgewisseld. Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman en uiteindelijk de titel meester verkrijgen.

Doelgroep:

Organisaties die geïnteresseerd zijn in lean als verandermethodiek. Organisaties waar de klantbehoefte weer dichterbij dient te komen en de activiteiten beter op elkaar afgestemd dienen te worden. De efficiency die hiermee gecreëerd wordt kan gebruikt worden om kwaliteit te verbeteren of tijd te creëren voor innovatie en administratie te verminderen.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Wij zijn op zoek naar een logo voor Het Lean Gilde Noord en grafische uitwerking voor de bijbehorende pay off: 'meesterlijk met mensen'.
Graag willen we oud met modern combineren. We denken aan een uitwerking in stempel, schild, banier, of iets dergelijks. Dit in combinatie met moderne typografie en kleurgebruik. Kernwoorden voor logo en pay off:
vakmanschap, meesterschap, modern, open, fris, luchtig, warm.

Social Network