Bestaand logo opfrissen

Wedstrijd gegevens:

 • Wedstrijd van: erik050
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 150.00
 • Datum start : 28-11-2020 19:54
 • Datum einde : 12-12-2020 03:12
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: ai
 • Relevante bestanden:
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 111
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Een inmiddels sterk verouderd logo heeft een opfrisbeurt nodig; Public Safety

Dit logo is een onderdeel van een serie:
Public Facilities
Public Safety
Public Energy
Public Vision

Er moet een nieuwe basis gemaakt worden voor Public Safety, met als ondertitel: Tele Signal Cloud Solutions


Bedrijfsomschrijving:

Dit is de omschrijving voor de activiteit(en):

Veiligheid, openbare orde, gezondheid en milieu zijn thema’s die ons dagelijks raken. Niet alleen door de omvang van de problematiek en de complexiteit, maar vooral door het feit dat het direct met ons leven en welzijn te maken heeft.
Public Facilities ondersteunt overheden, semi-overheden en organisaties met het in kaart brengen en monitoren van deze onderwerpen. Vanuit een onafhankelijke, objectieve visie en met specialistische, diepgaande expertise.

Public Safety is specialist op het terrein van optimalisering van de fysieke veiligheid in schoolgebouwen en gemeentelijke accommodaties. Vanuit deze specifieke kennis en ervaring, adviseert onze organisatie bij het realiseren en in stand houden van de te nemen respectievelijk genomen maatregelen zodat uw instelling zich met vertrouwen kan positioneren.

Doelgroep:

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Social Network