EDU-DEX

Wedstrijd gegevens:
Pakket brons

 • Wedstrijd van: Rino
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 229.00
 • Datum start : 24-01-2014 12:03
 • Datum einde : 31-01-2014 11:56
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,ai,pdf
 • Relevante bestanden:
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 38
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Logo ontwikkelen dat gebruikt kan worden voor print (folders, briefpapier, etc.), presentaties en online (website, e-mails) van de nieuwe stichting EDU-DEX.
EDU-DEX gaat ervoor zorgen dat alle opleidngsinformatie in Nederland in één nationale data-standaard wordt aangeleverd door alle aanbieders van opleidingen. Deze standaasrd informatie wordt vervolgens opgslagen (en dagelijks ververst) in een centrale database waar alle afnemers van opleidingen hun eigen selectie van opleidingsgegevens kunnen afnemen.

Het logo moet staan voor een nationale standaard, dient gezag uit te stralen; het staat immers voor de hele opleidingssector
Kernwoorden: transparantie, onafhankelijkheid, duidelijkheid, kwaliteit.

Kernactiviteit van de stichting: verbinding tussen datasystemen, uniformiteit, onafhankelijke informatieverschaffing.

Bedrijfsomschrijving:

De stichting heeft als statutair doel:
• gegevens over Nederlandse opleidingen maximaal transparant en toegankelijk maken voor potentiële deelnemers en hun organisaties
• de kwaliteit en actualiteit van opleidingsinformatie te verhogen
• zowel bij de aanbieders als bij de afnemers kosten te besparen door één open standaard voor opleidingsbeschrijvingen te ontwikkelen en te beheren
• één onafhankelijk adres in het leven te roepen voor opleidingsinformatie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• ontwikkeling, beheer en promotie van een gemeenschappelijke, open data-standaard waarmee Nederlandse aanbieders van opleidingen de informatie over hun aanbod gestandaardiseerd, elektronisch ter beschikking stellen aan werkgevers
• ontwikkeling, beheer en promotie van een centrale database waar alle gestandaardiseerde informatie van Nederlandse opleiders wordt verzameld
• onafhankelijke levering van opleidingsinformatie aan werkgevers op de manier, en met de frequentie die zij wensen.
• het verstrekken van opdrachten aan derden teneinde de datastandaard te ontwikkelen, het verwerven, beheren en exploiteren van de hiermede samenhangende licenties en intellectuele eigendom, en voorts door het instrueren en stimuleren van (institutionele) aanbieders en afnemers van opleidingen tot het gebruik van deze datastandaard en de centrale database

Doelgroep:

1. Opleidingsinstituten
2. Opleidingsinkopers/HR-afdelingen/opleiders
3. Pers

Kleuren, favoriete logo's, must haves

- helder blauw: ratio, duidelijk, neutraal
- letters EDU-DEX toevoegen (het verbindingsstreepje is nodig om te voorkomen dat men bijvoorbeeld e-dudex leest/zegt). Hoofdletters zijn niet per sé noodzakelijk
- bijgevoegde logo is tijdelijk in gebruik en kan vrij gebruikt of helemaal niet gebruikt worden

Social Network