Euro In Control

Wedstrijd gegevens:
Pakket brons

 • Wedstrijd van: Slaap
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 229.00
 • Datum start : 30-06-2014 11:13
 • Datum einde : 14-07-2014 10:52
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,ai,pdf
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 100
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Wij zoeken een logo voor nieuw adviesbureau Euro In Control. Doelstelling is om een logo te krijgen met ‘icon/symbool’ gevoel met goede kleurstelling die de kernwaarden uitstraalt en in de vaak wat stoffige wereld onderscheidend is.

Kernactiviteit:
Euro in Control is een nieuwe onderneming die is opgericht vanuit de visie dat veel bedrijven vaak zonder dat ze het weten te veel premies betalen en te weinig gebruik maken van subsidies en afdrachtverminderingen. Deels wordt dit veroorzaakt door ingewikkelde wet- en regelgeving, maar ook door fouten die gemaakt worden door UWV en Belastingdienst en het gebrek van controle hierop. Daarnaast anticiperen bedrijven te weinig op wijzigingen in wet- en regelgeving, waardoor ze financiële risico’s lopen.

Veel bedrijven zijn zich niet bewust van het feit dat ze te veel werkgeverslasten betalen en betaald hebben of dat ze hierop naar de toekomst toe kunnen besparen.
Euro In Control is een werkelijk betrouwbare, proactieve partner die gespecialiseerd is om voor werkgevers besparingen op het gebied van Sociale Verzekeringen te realiseren en hen duurzaam in control te brengen over hun HR gerelateerde kosten, zowel op korte als op lange termijn.

We communiceren over onze transparante en betrouwbare werkwijze waarmee we bedrijven inzicht geven in wat we doen als organisatie, wat onze besparingsonderzoeken inhouden en hoe wij onze expertise inzetten bij het oplossen van een probleem en het bieden van passende oplossingen die financieel voordeel brengen. We zijn een gespecialiseerde onderneming met een commercieel maatschappelijke drive.

Doelgroep
Middelgrote (75+) tot grote bedrijven met gemiddeld laag geschoold werk met redelijke fluctuatie: productie- en installatie-, transport en logistiek, zorginstellingen, etc.
Primaire communicatiedoelgroep:
HR directeur, HR Manager, Financieel Directeur, Financieel Manager en eventueel aanvullend de Manager Salarisadministratie.

Vereisten logo:
1. Eenvoud: Het logo moet herkenbaarheid creeren en moet de kernwaarden uit gaan dragen in één simple icon, ongeacht zichtbaar op website, briefpapier, fax, mobile device of billboard
2. Max. 3 hoofdkleuren
3. (heel) klein of (heel) groot, altijd herkenbaar

Kernwaarden/Merkwaarden/Kleur
• Transparant / Wit, grijs
• Besparen
• Verbeteren / Oranje
• Integer paars
• Proactief / Rood
• Kwaliteit Grijs/blauw/paars
• Ontzorgen Geel/beige
• Betrokken / paars
• Kennis/ Blauw

Bedrijfsomschrijving:

Doelgroep:

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Social Network