Krachtig logo en huisstijl Huisartsenbedrijf

Wedstrijd gegevens:
Pakket zilver

 • Wedstrijd van: HOZL
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 299.00
 • Datum start : 22-10-2012 13:18
 • Datum einde : 15-11-2012 13:17
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,ai,pdf, docx, eps, jpg
 • Relevante bestanden:
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 40
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL) zoekt voor haar holding en onderliggende 4 BV’s één passend logo. Het logo wordt ingezet voor de communicatie met de aangesloten huisartsen, zorgpartners in de regio medewerkers van HOZL en de patiënten in het zorggebied Oostelijk Zuid-Limburg.
Het logo moet de identiteit van de organisatie op een krachtige manier uitdragen.
Hoewel voornamelijk de naam van de holding (HOZL) extern wordt gecommuniceerd dient het logo voor elk bedrijfsonderdeel (4) aanpasbaar te zijn met een eigen kenmerk.
Aanvullende informatie op aanvraag beschikbaar

Bedrijfsomschrijving:

De meerderheid van de huisartsen in Oostelijk Zuid Limburg hebben samen het bedrijf Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL) opgericht. Dit bedrijf heeft tot doel de 7x24 uurs huisartsenzorg nu en in de toekomst te blijven verzorgen voor de inwoners in het verzorgingsgebied Oostelijk Zuid Limburg. HOZL BV kent een aantal werkmaatschappijen, zoals het Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum (HDBC), de Huisartsen Chronische Zorg (HCZ), het Eerste Lijns Business Center (ELBC) en de huisartsenpost (Nightcare).

HOZL (Huisartsen Oostelijk Zuid- Limburg)
- Overkoepelende structuur
- Algemene naam van de zorggroep
- Is de naam die naar externen (zorgverzekeraars, zorgorganisaties, huisartsen) wordt uitgedragen
- Communiceert niet rechtstreeks met patiënten die door de huisarts behandeld worden
- Naam HOZL wordt genoemd in de Media

Huisartsen Chronische Zorg (HCZ)
- In deze BV is de ketenzorg ondergebracht (zorg in de 1e lijn voor patiënten met chronische aandoeningen als suikerziekte, longaandoening hart- en vaatziekten etc.)
- Communiceert voornamelijk naar andere zorgprofessionals die door deze BV gecontracteerd worden (huisartsen, diëtisten, podotherapeuten, optometristen, pedicures etc.)
- Symbool voor ketenzorg in Nederland is vaak een ‘close- up’ van een ketting
- Het ondersteunende ICT systeem dat gebruikt wordt binnen de ketenzorg (PAMIRES) heeft ook een eigen logo gekregen zodat het goed herkenbaar is op Intranet

Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum (HDBC)
- In deze BV is de verwerking van diagnostiek aanvragen ondergebracht
- Communiceert voornamelijk met huisartsen (de aanvrager) en schriftelijk of telefonisch met de patiënt (de persoon die het onderzoek dient te ondergaan)
- Diagnostiek aanvragen zijn voornamelijk laboratorium aanvragen (bloedonderzoek) maar ook aanvragen voor radiodiagnostiek (röntgenfoto’s, echo onderzoek, scopie onderzoek etc.)
- Een belangrijk onderdeel van het HDBC is het afsprakenbureau (callcenter) waar afspraken voor diagnostiek onderzoek worden gemaakt i.o.m. de patiënten.

Centrale huisartsenpost Nightcare
- Avond- nacht en weekendvoorziening voor de spoedeisende huisartsenzorg
- Heeft sinds 2011 een nieuw logo

Eerste Lijns Business Centrum (ELBC)
- Levert ondersteunende diensten voor de huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijken kunnen de keuze maken uit de volgende ELBC-modules: salarisadministratie, personeelsbeheer, en financiële administratie module. Huisartsenpraktijken kunnen deze producten inkopen.
- Levert eveneens ondersteunende diensten aan de HOZL (en/of diens BV’s).

Aanvullende informatie op aanvraag beschikbaar

Doelgroep:

Directe doelgroep: Aangesloten huisartsen (130)
Indirecte doelgroep: Zorgpartners in de regio, zorgverzekeraars, medewerkers van HOZL en de patiënten in het zorggebied Oostelijk Zuid-Limburg.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Kernwoorden t.a.v. de look en feel van het bedrijf HOZL:

Samenwerking, (versterking door) krachtenbundeling, “Van voor en door huisartsen”, juiste zorg op de juiste plek in de zorgketen, organiseren, regie, transparant, samen zorgen, eenheid, centrale ondersteuning, patiëntmanager, poortwachter, kwaliteit, transparante afspraken, continue zorg, verantwoordelijkheid, verbetering, professionals, koploper, preventie, vernieuwend, duurzaam wijkgericht, centrale regiefunctie, regisseur van de zorg.

Voor bestaande logo’s zie website www.hozl.nl

Social Network