Logo voor de christelijke LHBTI beweging

Wedstrijd gegevens:
Pakket brons

 • Wedstrijd van: cggoedegebuur
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 269.00
 • Datum start : 13-06-2019 09:59
 • Datum einde : 07-07-2019 12:07
 • Status : Beëindigd
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 53
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Kun jij christelijk geloof en LHBTI aan elkaar verbinden?
Wij zijn een netwerkorganisatie die zeer uiteenlopende initiatieven aan elkaar verbindt: van lokale (kerkelijke) gespreksgroepen tot landelijke leden-verenigingen. Een speerpunt is de uitvoering van gesubsidieerde projecten voor de sociale acceptatie van christelijke LHBTIQ's in kerkelijke kringen/organisaties.
Meer over onze missie en visie op onze website: https://www.lkp-web.nl/missie-lkp

Onze stichting is ongeveer dertig jaar oud en is toe aan een restyling, om te beginnen een nieuw logo.
Voluit is de naam: Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit - afgekort: (stichting) LKP
Als ondertitel gebruiken we tegenwoordig: Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging (dit mag maar hoeft niet in een logo terug te komen)

We zoeken een nieuw logo dat zakelijkheid/professionaliteit uitstraalt en LHBTI en christelijk geloof aan elkaar verbindt. Een voor de hand liggend symbool hiervoor is de regenboog: niet alleen een lhbti symbool, maar van oudsher het bijbelse symbool van hoop, en symbool voor 'koepel'. Maar een ontwerp met andere elementen is ook welkom.

Bedrijfsomschrijving:

Doelgroep:

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Social Network