Nieuw logo voor onze branchevereniging zie www.bvob.eu

Wedstrijd gegevens:
Pakket zilver

 • Wedstrijd van: bvob1
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 329.00
 • Datum start : 29-11-2014 15:18
 • Datum einde : 26-12-2014 15:16
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,ai,pdf
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 66
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Een sprekend logo die gebruikt gaat worden door de leden voor advertenties en op hun briefpapier. En uiting op beurzen en de website.

Bedrijfsomschrijving:

In 1999 is de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) opgericht met als één van haar hoofddoelen: het ontwikkelen, toepassen, instandhouden en waarborgen van afspraken op het gebied van de kwaliteit van grafruimings- en grafdelvingswerkzaamheden in Nederland, door periodieke uitwisseling van ervaringen, ontwikkelingen en continue verbetering van werkprocedures/methoden, certificering, samenwerking en verbetering van de individuele prestaties.
De bedrijven die zijn aangesloten bij de BVOB zijn bekend met onder meer de vigerende (stringente) wet- en regelgeving in deze sector (Wet op Lijkbezorging, Arbeidsomstandighedenwet, milieu-, locale en andere soorten van wetgeving). Uiteraard beschikken zij over de juiste arbeids- en beschermingsmiddelen en hebben daarnaast deskundig, intern opgeleid en uiterst taakbewust personeel in dienst.

Door het inschakelen van deze gespecialiseerde bedrijven kunt u onaangename ‘verrassingen' (zoals het niet botvrij opleveren van graven, onvoldoende beschermende maatregelen etc.) worden voorkomen en kunt u er van uitgaan dat werkzaamheden op het gebied van grafdelving, grafruiming, opgraving, grafrenovatie en (her)inrichting op deskundige wijze en volgens de in deze maatschappij geldende normen en waarden plaatsvinden.

Doelgroep:

Beheerders van begraafplaatsen en kerkhoven.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Rood en Blauw

Social Network