Ontwerp een fris logo voor een duurzaam webwinkel kleding home

Wedstrijd gegevens:

 • Wedstrijd van: Shaine
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 230.00
 • Datum start : 30-03-2021 00:08
 • Datum einde : 20-04-2021 00:00
 • Status : Actief
 • Relevante bestanden:
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 437
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

**UPDATE**

Na lang nadenken hebben wij de wedstrijd toch nogmaals verlengt. Er zitten veel creatieve ontwerpen tussen en veel hebben ook onze aandacht! Hiervoor iedereen bedankt voor je inzet! Echter, hebben wij nog niet 100 procent het ‘’wow’’ gevoel en daarom zetten wij de wedstrijd nog even voort. Blijf doorgaan, geef niet op en hopelijk kiezen wij dan jouw ontwerp!

Hieronder belangrijke punten van aandacht:

- Wij zouden graag een ‘teken’ willen als logo. Initialen als RC mag, maar liever dan niet herkenbaar. 


- Wij zijn een duurzaam merk en vormen graag een eenheid met: mens, dier & natuur. Daarnaast is ons levenspad nummer 3. Misschien leuk iets symbolisch te doen met het cijfer 3.

- Doordat wij graag de 3 elementen samen willen brengen, zijn wij gefascineerd met het & teken. Want het ‘&’ teken verbindt met het ander. Misschien leuk hier wat mee te doen. Dit mag ook geheel als logo.


- Doe elkaar svp NIET na, wees zelf creatief! - wij zien dit heus wel.

- Ontwerpen die van ons een *ster* krijgen, vinden wij of heel tof of hebben onze aandacht.


Samenvatting: 3, &-teken , RC


Beste ontwerper,


Wellicht een leuke uitdaging voor jou!Voor ons duurzaam bedrijf zouden wij graag een strak, minimalistisch, modern, maar pakkend (urban) logo willen laten creëren. 

Het betreft in eerste instantie een webwinkel met natuurlijke (geur)kaarsen, echter dient het logo geschikt te zijn voor doorontwikkelingen binnen onze merk. Het doel is immers in de toekomst o.a. een duurzaam (urban streetwear) kledinglijn op te zetten (denk aan het concept; Zara kleding met Zara home). Het zou tof zijn de logo ook hiervoor te kunnen gebruiken.

Een klein puntje, maar zeker niet onbelangrijk; een standaard logo met takken of bladen in verwerkt heeft niet onze voorkeur. Het is weliswaar een duurzaam merk, maar het logo hoeft niet typisch duurzaam te ogen. Wij willen juist af van het geitenwollen sokken imago.

**Gelieve een logo creëren waarin men ons in één oogopslag herkent, denk aan een icoonlogo of combinatielogo**

**Zie bijlage voor MOODBOARD!! BEDRIJFSNAAM is Report Colla (niet ZARA)**


Wees lekker creatief. Heel veel succes!-ENGLISH- ENGLISH- ENGLISH- ENGLISH-


**UPDATE**

After much thought, we extended the match again. There are many creative designs among them and many also have our attention! Thanks to everyone for your commitment! However, we do not yet have a 100 percent "wow" feeling and that is why we continue the game for a while. Keep going, don't give up and hopefully we'll pick your design!

Below important points of attention:

- We would like a "sign" as a logo. Initials such as RC are allowed, but preferably not recognizable.

- We are a sustainable brand and like to form a unity with: people, animals & nature. In addition, our life path is number 3. Maybe nice to do something symbolic with the number 3.

- Because we would like to bring the 3 elements together, we are fascinated with the & sign. Because the "&" sign connects with the other. Maybe nice to do something with this. This is also allowed entirely as a logo.

- Please do NOT copy each other, be creative yourself! - we see this.

- We think designs that get a * star * are either very cool or have our attention.

Summary points: 3, &-sign, RC


Dear designer,

Perhaps a fun challenge for you!

For our sustainable company we would like to have a sleek, minimalist, modern, but catchy (urban) logo created. In the first instance it concerns a web shop with natural (scented) candles, but the logo must be suitable for further developments within our brand. After all, the goal is to set up a sustainable (urban streetwear) clothing line in the future (think of the concept; Zara 'clothing' with Zara 'home'). It would be great to be able to use the logo for this as well.

A small point, but certainly not unimportant; we do not prefer a standard logo with branches or leaves. Although it is a sustainable brand, the logo does not have to look typically sustainable . We want to get rid of the goats wool socks image

**Please create a logo in which we can be recognized at a glance, such as an icon logo or combination logo**

**See attachment for MOOD BOARD!! COMPANY NAME is: Report Colla (not ZARA)**


Be creative. Goodluck!

Bedrijfsomschrijving:

Doelgroep:

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Recente Inzendingen
Social Network