Ontwerp logo Europese conferentie van christelijke LHBTI organisaties thema ’Strong Voices’

Wedstrijd gegevens:
Pakket zilver

 • Wedstrijd van: cggoedegebuur
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 369.00
 • Datum start : 29-08-2020 15:33
 • Datum einde : 12-09-2020 01:09
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,psd,ai
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 62
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Logo voor de conferentie in Venlo, Nederland in mei 2021.

zie voor info over de conferentie:
www.lkp-web.nl/10-nederlands/nieuwsberichten/270-safe-the-date-strong-voices
Thema van de conferentie:

LHBTI-vrije zones in Polen, de Nashville verklaring in Nederland, bovengemiddeld suïcide onder transgenders in heel Europa, bestrijding van ‘niet-traditionele familierelaties’. Europa is nog lang niet overal een veilige plek voor LHBTI-personen en in sommige gebieden wordt het klimaat zelfs slechter.

Tegenover de nationalistische stemmen in Oost en West Europa die uitsluiten, willen we een Sterke Stem laten horen. Het is ons geloof dat God omziet naar de zwakken en onderdrukten in de samenleving en daartoe christenen, kerken en organisaties oproept om te zien naar elkaar en niemand uit te sluiten.

Sterke Stem. God roept mensen, uit elk land, elke natie, elke tijd. Niet tot vermaning of verantwoording, maar tot verbinding. ‘Waar ben je, Adam, Eva?’ En steeds weer sluit God opnieuw een verbond met mensen.

Sterke stemmen. In alle tijden en plaatsen hebben mensen het uitgeschreeuwd tot God om hulp. Als ze in de verdrukking zaten, hun leven bedreigd werd. Als hun geen recht gedaan werd.

Sterke stemmen. De machthebbers en influencers laten hun stemmen horen. Conservatieve, nationalistische stemmen roepen om uitsluiting voor iedereen die ‘anders’ is. Kortzichtige stemmen proberen te beschermen wat hun heilig is.

Sterke Stemmen. Kleine groepen, vastberaden mensen. Gedreven door God, laten ze zich niet kleineren, wegzetten. Ook zij eisen hun plek, willen delen van hun gaven, mee bouwen aan een open kerk en gezonde samenleving.

Bedrijfsomschrijving:

Het ‘European Forum of LGBT Christian groups’ (kortweg: het Forum) is een internationale koepelorganisatie die binnen Europa christelijke LHBTI-groepen wil helpen en ondersteunen in hun activiteiten voor emancipatie en sociale acceptatie zowel binnen als buiten de kerken. Het Forum bestaat al 38 jaar en omvat meer dan 45 groepen uit ca. 25 verschillende Europese landen. Meer informatie over het Europees Forum vindt u op de website van het Forum: www.euroforumlgbtchristians.eu

Jaarlijks ontmoeten deze organisaties elkaar, meestal rond Hemelvaart. Tot op heden is deze conferentie vijf keer in Nederland geweest (1984, 1991, 1995, 2003 en 2012). In 2021 is Nederland opnieuw het gastgevende land.

Op dit moment neemt een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse LHBTI-organisaties, o.a. de stichting LKP, de koepel van de christelijke LHBTI-beweging, de vereniging ChristenQueer en de stichting Verscheurd, het voortouw in de organisatie van de conferentie in 2021. Deze organisaties werken in Nederland samen onder de naam ‘LCC-plus projecten’

Doelgroep:

Werving van deelnemers voor de conferentie. Per jaar bezoeken ongeveer 150 deelnemers uit geheel Europa de conferentie. De deelnemers zijn vertegenwoordigers van ca 40 locale/nationale LHBTI-organisaties, of geïnteresseerden op persoonlijke titel.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Aspecten/mogelijkheden:
- verbinding christelijk geloof en LHBTI en Europa
- thema Strong Voices (zie website)

Stijl: zakelijk en professioneel, kleurrijk

mogelijkheden symboliek:
LHBTI: regenboog(kleuren)
Christelijk: kruis, duif, vredestak
Europees: blauw, gele sterren
thema conferentie: mond, geluid, kracht

Het logo wordt gebruikt op de website en in drukwerk.

Social Network