ClickCease Stichting Onder Anderen - Logo - Brandsupply

Stichting Onder Anderen

Wedstrijd gegevens:

 • Wedstrijd van: garland
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 225.00
 • Datum start : 20-08-2009 10:31
 • Datum einde : 03-09-2009 10:31
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: ai,
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 52
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Logo en huisstijl voor deze stichting tegen een zeer laag tarief. Het tot op heden verrichte werk ten behoeve van deze Stichting is tot op heden volledig op vrijwillige basis gedaan. De Stichting zal zich op termijn zelf moeten (kunnen ) bedruipen maar heeft nu, tijdens de oprichtingsfase, slechts zeer beperkte middelen.

Bedrijfsomschrijving:

Algemeen uitgangspunt voor de Stichting is dat iedereen in de samenleving belangrijk is. De Stichting wil daarom de gelijkwaardigheid van groeperingen in de samenleving bevorderen, met name van die groeperingen die vanwege beperkingen van fysieke en/of psychische aard niet altijd voor zichzelf kunnen opkomen.

De Stichting wil dit bereiken door middel van de volgende doelstellingen:
- Het bevorderen van de integratie van de doelgroep in de maatschappij
- Het bevorderen van de participatie van de doelgroep in de maatschappij
- Het verbeteren van de zelfredzaamheid van de doelgroep
- Het vergroten van de koopkracht voor de doelgroep
- Het bevorderen van Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen specifiek met betrekking tot de doelgroep
- Het anti-stigmatiseren van de doelgroep
- Het betrekken van onderwijsinstellingen bij de realisatie van bovengenoemde doelstellingen

De Stichting wil deze doelstellingen bereiken door:
- Het uitgeven van een kortingskaart
- Aan marktpartijen training geven in dienstverlening aan de doelgroep
- Het faciliteren bij het afstemmen van voorzieningen op en het wegnemen van fysieke drempels ten behoeve van dienstverlening aan de doelgroep
- Professionele ondersteuning bij de aanvraag van subsidie voor marktpartijen
- Professionele hulp bij het doen van belastingaangifte
- Arbeidsbemiddeling
- Het opzetten van projecten ter bevordering van deelname van de doelgroep aan het reguliere onderwijs in samenwerking met educatieve instellingen
- Andere activiteiten die tot realisatie van de doelstellingen leiden

De Stichting sluit niet uit zich ook op andere doelgroepen met een soortgelijke problematiek te willen richten.

Doelgroep:

de Stichting Onder Anderen richt zich in eerste instantie op mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking die in het dagelijks leven verzorging en begeleiding nodig hebben.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Kleuren moeten in elk geval krachtig zijn (mogelijk iets met paars?). Belangrijk is dat er in het logo mensen/gestaltes/profielen van mensen of zoiets dergelijks voorkomen.

Wij hebben als vast lettertype gekozen voor Times New Roman.

Social Network