Blij Bewust BlijBewust nl

Wedstrijd gegevens:
Pakket goud

 • Wedstrijd van: BlijBewust
 • Categorie: Logo & Huisstijl
 • Totaal budget: € 629.00
 • Datum start : 22-03-2021 11:47
 • Datum einde : 29-03-2021 11:45
 • Status : Beëindigd
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 148
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Ontwikkel een logo waarin Blij Bewust tot uitdrukking komt. Zie onder:

Zijns oriëntatie gaat uit van de goede kern in ieder mens. De kern is net als in het Tibetaans Boeddhisme “Fundamentele Goedheid”. De nadruk ligt op de noodzaak van vriendelijkheid voor jezelf en complete zelfacceptatie. Met je beperkingen en je groeimogelijkheden komen tot een zelfbeeld van fundamentele goedheid. Wat zorgt voor ontspanning en het vermogen te Zijn wie je bent en te realiseren waarvoor je leeft; het kostbare wat je vertegenwoordigt. De werkwijze is gericht op constructieve zelfbegeleiding en een positieve levensvisie. Je bent het zelf die “het moet doen”.

We gaan starten met Zijns georiënteerde coaching, later zullen daar nog bedrijfsonderdelen aan toegevoegd worden.

De volgende bedrijfsactiviteiten vallen onder Blij Bewust:
1. Zijns Coaching. (meditatie, worden wie je bent, heling groepsgewijs en individueel). Hierbij zal er vijftig % online dmv zoom gedaan worden.
2. Personal training
3. Voedingsadvies
4. Coaching startende ondernemers

Bedrijfsomschrijving:

Doelgroep:

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Social Network