EntrD heeft een naam, nu nog een logo en huisstijl!

Wedstrijd gegevens:
Pakket zilver

 • Wedstrijd van: Kiesvoormij
 • Categorie: Logo & Huisstijl
 • Totaal budget: € 419.00
 • Datum start : 28-03-2014 13:56
 • Datum einde : 04-04-2014 13:55
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,ai,pdf
 • Relevante bestanden:
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 124
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Ontwikkel een strak en modern logo voor een jong en ambitieus ICT bedrijf. Wij houden ons bezig met het maskeren/ anonimiseren van klantgegevens en willen graag een logo dat hier op een subtiele manier naar verwijst. Een 1e suggestie vind je als bijlage. Naast het logo zoeken we een bijbehorende huisstijl.

Bedrijfsomschrijving:

Wij zijn een jong ICT bedrijf dat zich bezig houdt met data in de breedste zin van het woord. In 1e instantie gaan we ons richten op het anonimiseren/ maskeren van productiegegevens zodat bedrijven deze data kunnen gebruiken voor testdoeleinden. Later willen we ons ook met big data bezig houden.

Doelgroep:

Elk bedrijf dat beschikking heeft over klantgegevens en die deze ook gebruikt voor andere doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan (semi-) overheden, telecom, banken en verzekeraars. Dit kunnen zowel nationale als internationale bedrijven zijn.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

fris, primair. Geen bruin, grijs, zwart. Solid color.

Social Network