Logo & huisstijl voor Boerderij-educatie Rivierenland, samenwerkingsverband agrarisch ondernemers die lesgeven aan basisschoolklassen op hun bedrijf.

Wedstrijd gegevens:
Pakket brons

Behoefte:

Voor een nieuw initiatief in de Regio Rivierenland zoeken we een aansprekend logo en huisstijl.

VERGELIJKBARE INITIATIEVEN
Inspiratie van logo's van andere vergelijkbare initiatieven: http://www.metdeklasdeboerop.nl/initiatieven

BELANGRIJKE ELEMENTEN IN DE HUISSTIJL
-Het betreft het gehele Rivierengebied, rondom Waal en Lek, echter niet te nauw vormgegeven als gebied, zodat evt. toekomstige gebiedsuitbreiding niet beperkt wordt door het logo. De Rivieren mogen een rol spelen in het ontwerp, vanwege de naam zou dat logisch zijn, maar hoeft niet persé.
-Land- en tuinbouwsectoren (dus alléén een koe in het logo vinden we geen recht doen aan álle sectoren die bezocht kunnen worden)
-We werken nauw samen met Greenport de Betuwse Bloem, zie hun logo voor inspiratie, passendheid van hun logo bij het onze bijvoorbeeld: http://www.greenportbetuwsebloem.nl/
- We werken samen met het landelijk steunpunt smaaklessen & schoolgruiten. Smaakles, voedseleducatie is één van onze doelstellingen en moet voldoende zichtbaar in het logo terugkomen, bijvoorbeeld door producten die in de sectoren geproduceerd worden: http://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Contactgegevens/Contact.htm
-het betreft educatie, dus les en geen excursies. Iets dat uitstraalt dat we lesgeven vinden we belangrijk.
-Samenwerking en draagvlak

Het logo moet qua afmetingen passen in de social media, zoals facebook en twitter, dus een rechthoekig of langwerpig logo is niet handig.

Het logo moet aansprekend zijn voor kinderen, maar niet kinderachtig zijn.

Bedrijfsomschrijving:

Boerderij-educatie Rivierenland organiseert;
- kwalitatieve boerderijlessen voor groep 3 t/m 8 van basisscholen;
- in Rivierenland, Bommelerwaard en omliggende steden;
- op land- & tuinbouwbedrijven in (melk)veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, (glas)tuinbouw, paddenstoelen- en laanbomenteelt.

De agrarisch ondernemers op deze bedrijven worden getraind in lesgeven en bedrijfshulpverlening en zijn daarmee gecertificeerd educatieboer en de bedrijven worden gecontroleerd op kindveiligheid.
Het lesmateriaal dat ze gebruiken sluit aan bij de lesstof en kerndoelen in het basisonderwijs.

Doelstellingen:
1. Herkomst & productiewijze van voedsel op land- & tuinbouwbedrijven;
2. Inzicht in de voedselketen en relatie kwaliteit /smaak van voedsel en de eigen gezondheid(voedsel-educatie);
3. Natuur, landschaps- en waterbeheer rondom het agrarische bedrijf.

Geïnitieerd door twee verenigingen in het agrarisch naturbeheer: VANL-TCW http://www.vanl-tcw.nl/ en AVN Lingestreek http://www.anvlingestreek.nl/.

Thema's die relevant zijn rondom ons initiatief zijn:
Landschap, Natuurbeleving, Agriketen, Regionale economie, Verbreding van de landbouw / multifunctionele landbouw, Agrarisch onderwijs, Onderwijs
Gezondheid, Voedingskennis & smaak, Techniek & innovatie in de land- &tuinbouw.

Dit initiatief kenmerkt zich door samenwerking met de diverse partijen in de regio Rivierenland rondom deze thema's: de agrarisch ondernemers die les gaan geven, het (agrarisch) onderwijs, de provincie, regio Rivierenland samenwerkingsverband van 10 gemeenten, gemeenten, Greenport de Betuwse Bloem, LTO Noord, Waterschap, GGD Rivierenland, de agribusiness etc..

Doelgroep:

Doelgroep: in eerste instantie basisschoolklassen groep 3 t/m 8, later evt. náást scholen ook BSO en evt. agrotoerisme.

Aanbod voor scholen in de Regio: Rivierenland en Bommelerwaard en steden aan de randen van dit gebied.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

We hebben zelf wat ontwerpen geprobeerd te maken, zie bijlagen, maar beseffen dat een frisse blik van een creatieve geest ons een out of the box aansprekend ontwerp kan opleveren dat ons initiatief op de kaart zet.

MUST HAVE: We willen het vectorbestand in eigen bezit hebben.

Social Network