Ontwerp een logo en huisstijl voor Centrum Jeugd & Gezondheid

Wedstrijd gegevens:

 • Wedstrijd van: MCN
 • Categorie: Logo & Huisstijl
 • Totaal budget: € 300.00
 • Datum start : 14-01-2014 10:58
 • Datum einde : 11-02-2014 10:35
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,ai,pdf
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 92
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Het logo moet op een speelse en tegelijkertijd professionele wijze uitstralen waar wij als expertisecentrum voor staan. Logo en huisstijl worden voor zowel drukwerk (briefpapier, visitekaartjes, afsprakenkaarten en folders) gebruikt en ook voor onze digitale communicatie.

Bedrijfsomschrijving:

Het Centrum voor Jeugdgezondheid is een samenwerkingsverband tussen verschillende disciplines die gerelateerd zijn aan gezondheidszorg voor kinderen tussen 0 en 18 jaar. In het centrum zijn de volgende expertises aanwezig: Kinderfysiotherapie, Kind en Motoriek oefentherapie, Jeugdtandzorg, Logopedie, Orthopedagogie en dietetiek.
CJG biedt alle gespecialiseerde zorg op het hoogste niveau. Ons doel is om rekening houdend met de verschillende aspecten waardoor kinderen klachten kunnen krijgen, samen met de ouders, in nauwe samenwerking met de collega's en verwijzende artsen, het kind naar een hoger plan begeleiden. Kernwoorden van CJG: nauwe samenwerking, persoonlijk, warm, passie voor het vak, hoog kennisniveau en aandacht voor het kind en zijn omgeving. Dit alles in een kindvriendelijke, niet medische omgeving.

Doelgroep:

- de kinderen en hun ouders/verzorgers
- professionals in de zorg (huisartsen, specialisten, tandartsen etc.)

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Het logo moet de dynamiek van het opgroeiende kind verbeelden. Het logo moet ook kinderen van alle leeftijden aanspreken (zowel het 5 jarig meisje als de 17 jarige jongen moeten feeling hebben met logo en huisstijl).

Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde kleur.

Social Network