Vrouwelijke ondernemer zoekt zakelijk, praktisch en ruimtelijk logo voor adviesburo

Wedstrijd gegevens:
Pakket brons

 • Wedstrijd van: Mariëtte
 • Categorie: Logo & Huisstijl
 • Totaal budget: € 319.00
 • Datum start : 07-02-2014 20:54
 • Datum einde : 21-02-2014 20:47
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,ai,pdf
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 29
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Ontwikkel een logo voor een zelfstandig adviesburo van Mariëtte van den Berg. Het uitgangspunt van het bedrijf is het geven van advies aan bedrijven en particulieren over ruimtelijke procedures bij gemeenten en provincies. Het logo moet een praktische uitstraling hebben en het zou leuk zijn als mijn naam of initialen op een creatieve wijze erin zijn verwerkt. Ruimtelijke procedures hebben betrekking op de gehele leefomgeving van de mensen, zoals woningen, land en water. Wellicht is dit ook in het logo te verwerken

Bedrijfsomschrijving:

Het adviesburo is geboren uit de ervaring die ik als zzp-er heb opgedaan bij een grote ambtelijke organisatie. Door een combinatie van mijn praktische achtergrond als (agrarisch)ondernemer en mijn kennis van het ambtelijke apparaat ben ik in staat om oplossingen te bedenken voor het oerwoud aan regels. Ik kies hierbij voor een andere formule dat de meeste adviesburo's, die alleen advies geven. De bedoeling is om het probleem van de klant in 3 stappen te verdelen. De eerste stap is om te kijken of de klant via mijn website met gratis info het probleem kan oplossen. Lukt dit niet volgt de tweede stap om via een overleg te bekijken wat de problemen van de klant zijn. Daarna wordt in een derde stap bekeken of de klant eventueel zelf werkzaamheden kan uitvoeren in het proces. Deze 3 stappen zijn bedoeld om de problemen op een laagdrempelige wijze aan te pakken,de klant te laten begrijpen waar de regelgeving overgaat, waarbij het financieel ook aantrekkelijk blijft voor de klant.

Doelgroep:

Bedrijven en particulieren die advies willen over de procedures met betrekking tot streek- en bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen watervergunningen en de bijbehorende bezwaar- en handhavingsprocedures
Door een gebrek aan inhoudelijke kennis, schrijfvaardigheid en onbekendheid met het ambtelijke apparaat ondervinden bedrijven en particulieren veel problemen tijdens de ruimtelijke procedures. Deze problemen leiden tot hoge kosten, verlies van kostbare tijd, wijzigingen in te ontwikkelen bouwwerken en bestemmingen op percelen.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Favoriete kleuren zijn groen en blauw vanwege de relatie met de leefomgeving. Graag moderne strakke letters voor een praktische uitstraling.

Social Network