Ontwerp een vrolijke en kleurrijke website voor een buurt

Wedstrijd gegevens:
Pakket zilver

 • Wedstrijd van: Buurtwelzijn
 • Categorie: Website design
 • Totaal budget: € 599.00
 • Datum start : 09-01-2014 10:45
 • Datum einde : 07-02-2014 10:44
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,psd,png
 • Relevante bestanden:
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 47
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

De website wordt één van de communicatieplatformen voor de social enterprise Buurtwelzijn, waarmee we als doel hebben het welzijn van de buurt te verhogen, door mensen meer voor elkaar te laten doen mbv een virtuele buurtmarkt. Buurwelzijn is met name gericht op de kwetsbare groepen zoals ouderen en wil inactieven graag als vrijwilliger inzetten.

Via brandsupply is een mooi logo voor ons ontworpen. Hierop dient te worden aangesloten. De kleurstelling in het logo is nog niet vast (het is wat te hard om door te voeren in de hele site). U mag de kleurstelling in het logo aanpassen om een beter geheel te vormen met een kleurstelling in het ontwerp dat u voorstelt.
Verder willen we een speelse opzet, maar wel rustige en betrouwbare uitstraling.

Bedrijfsomschrijving:

Buurtwelzijn wil het nabuurschap terugbrengen in de Nederlandse samenleving, waardoor we in de buurten weer elkaar gaan helpen en elkaar verzorgen. Hiermee willen we de kracht van de buurt vergroten door meer en meer mensen in de buurt met elkaar te verbinden.


Aanleiding: Door de terugtredende centrale overheid vloeien er steeds meer gelden naar de gemeente en die wordt verantwoordelijk voor de zorg. Met de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) betekent het dat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de zorg naar de burgers. De gelden van de jeugdzorg, de bijzondere ziektekosten (AWBZ) en het participeren van de inactieven in de maatschappij komen terecht bij de gemeente en die mag zelf bepalen hoe de gelden ingezet worden. Wel heeft de WMO wet een aantal eisen gesteld in de vorm van een compensatieplicht. Ze dienen te zorgen dat de burger instaat is in het voeren van een eigen huishouding, dat de burger zich kan verplaatsen in en om de woning, dat de burger zich lokaal kan verplaatsen en dat de burger sociale verbanden kan aangaan. Indien de burger dat niet lukt, dient de gemeente te zorgen voor een collectieve voorziening en als die niet mogelijk is voor een individuele voorziening. Aangezien de gemeente voor de uitvoering van deze taken minder geld krijgt dan dat de centrale overheid deed, betekent het dat de ondersteuning slimmer en beter georganiseerd moet worden. Dit wordt wel Welzijn Nieuwe Stijl genoemd, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van de burgers.

Doelgroep:

Buurtwelzijn richt zich qua hulpvraag m.n. op 65plussers. Maar qua hulpaanbod juist weer op alle leeftijden (12 en hoger). Dus dat is een extra uitdaging. De teksten moeten dus goed leesbaar zijn voor ouderen, maar het geheel moet ook aantrekkelijk genoeg zijn voor jonge mensen.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

We willen hebben voorkeur een site in Responsive site in HTML5 + CSS + JPG/PNG. Dus het ontwerp moet daar ondersteuning aan geven.

Beangrijk is dat het ontwerp niet een te professionele uitstraling gaat krijgen, maar aansluit bij het grappige, laagdrempelig logo van Buurtwelzijn. Zie bijgevoegde plaatje. In de banner plaatjes gaan we ook teksten gebruiken met daarin een strip-achtige tekening en een tekst. Deze kunnen we nog niet geven, want die zijn nog in ontwikkeling. Maar schiet ook weer niet door: het is niet de bedoeling dat het een kinderopvang site gaat lijken.

Gezien onze doelgroep, lijkt het ons verstandig om niet met uitklap menu's te werken. Wel zien we de behoefte aan twee niveaus van menu's waar elk 8 opties in kunnen staan. We laten ons graag adviseren door uw expertise op dit gebied.

Ons lijkt het aardig om her en der wat "handgeschreven" teksten te gebruiken. Maar qua lettertypes moet het wel cross-browser breed beschikbaar zijn.

De volgende type pagina's willen we in het ontwerp verwerkt zien:
- Landingpagina met sliding panels/posters
- pagina met veel tekst (uitleg)
- pagina met blog/nieuws
- pagina met informatie in tabellen
- pagina met contact en kaart

Social Network