verzin een pakkende naam en ondertitel voor een adviesbureau veiligheid en crisisbeheersing

Wedstrijd gegevens:
Pakket zilver

 • Wedstrijd van: bert1968
 • Categorie: Bedrijfsnaam
 • Totaal budget: € 199.00
 • Datum start : 06-07-2013 16:50
 • Datum einde : 05-08-2013 16:48
 • Status : Beëindigd
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 25
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Ik ben op zoek naar een nieuwe bedrijfsnaam voor een eenmanszaak. Ik ben een zzper met als klanten de overheid/gemeenten. Ik werk als beleidsadviseur/projectleider integrale veiligheid. Ik organiseer o.a. opleidingen voor de crisisorganisatie en geef beleidsadvies over wat te doen bij jongerenoverlast, veiligheidsproblemen op winkelstraten/winkelstraten, problemen ogv leefbaarheid. Er zijn in de branche een aantal grotere bureaus, schaalvergroting is de trend. Ik wil hier kleinschaligheid en maatwerk tegenover zetten. Duurzaamheid, bottum-up werkwijze, structureel investeren in medewerkers en behoud van kennis zijn ook thema's voor mijn werkwijze. Ik ga uit van het huidige kennisniveau van medewerkers en probeer dan kleine verbeteringen door te voeren die beklijven binnen de organisatie ook na mijn vertrek. Ik heb eraan gedacht mijn eigen naam te hanteren (Heemskerk of Heemskerk Advies) met als onderschrift Integrale Veiligheid of juist te kiezen voor een algemene naam. De naam moet aangeven wat ik doe en ook in een website-adres of email passen bij voorkeur. Ik werk alleen voor de overheid en niet voor het bedrijfsleven.

Bedrijfsomschrijving:

werkzaamheden die ik verricht binnen de gemeentelijke organisatie:
- het opleiden en trainen van ambtenaren voor de crisisorganisatie zodat de ambtenaren weten wat ze moeten doen bij een incident (opvangen en verzorgen slachtoffers, opruimen gevaarlijke stoffen etc). voorbereiding bij rampen en crisis.
- veiligheidsadvieswerk: beleidsplannen schrijven waarin staat wat de gemeenten/het bestuur wil gaan doen ogv veiligheid en leefbaarheid, projecten opzetten om de veiligheid samen met andere organisaties te verbeteren als er problemen zijn bijvoorbeeld bij jongerenoverlast, veiligheidsprojecten opzetten zoals veilig ondernemen: op welke wijze kunnen overheid en ondernemers/bewoners beter met elkaar samenwerken om wijken en winkelstraten veilig en leefbaar te krijgen en houden, de burgemeester en wethouders adviseren wat te doen bij veiligheidsproblemen. Ik werk alleen voor de overheid, niet voor het bedrijfsleven.

Doelgroep:

doelgroep zijn gemeenten in heel Nederland. Ik heb bewust gekozen voor gemeenten omdat bestuur/politiek, ambtenarij en de burger dicht bij elkaar staan, het zijn kleinschalige gemeenschappen waar de mensen elkaar steeds weer nodig hebben bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid op straat en waar veiligheidsproblemen direct diep ingrijpen in de samenleving en je het samen met elkaar moet oplossen.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Social Network