International Tender Services (ITS)

Wedstrijd gegevens:

 • Wedstrijd van: crossclicks
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 300.00
 • Datum start : 29-12-2010 15:58
 • Datum einde : 10-01-2011 15:58
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: ai,
 • Relevante bestanden:
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 49
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

De bedrijf wordt mondeling vrijwel altijd met "ITS" genoemd i.p.v. volledig uitgesproken. Er moet een bepaalde degelijkheid erin blijven terwijl de logo niet ouderwets overkomt. Denk hierbij aan traditionele lettertypen als Times etc. Wij zoeken een moderne logo met beeldmerk element die onze kern eigenschappen het beste overdragen, maar juist niet iets te "glossy" of overdone.

Bedrijfsomschrijving:

ITS is een juridisch adviesbureau met een platte organisatiestructuur. Onze diensten hebben hoofdzakelijk betrekking op:

? juridische advisering van overheids- en semioverheidsinstellingen op het gebied van aanbestedingen/inkoopprocessen; en
? het op juridisch en inkooptechnisch verantwoorde wijze begeleiden van (Europese) aanbestedingen.
Wij zien erop toe dat de door ons begeleide (Europese) aanbestedingen en de door ons uitgebrachte adviezen in overeenstemming zijn met de vigerende regelgeving op het gebied van aanbesteden. Daarnaast hebben wij aandacht voor een doelmatige besteding van publieke gelden. Hierbij wordt van tevoren nagedacht over een aantal inkooptechnische aandachtspunten zoals een goede opdrachtbeschrijving, concrete eisen en wensen in het PvE, afbakening economische risico’s en waarborg voor een solide betrouwbare opdrachtnemer voor de lange termijn.

Nieuwe kenmerken/begrippen:
1. Kwaliteit/Professioneel
2. Pragmatisch
3. Creatief meedenken ofwel vernieuwend
4. Ambitieus /Dynamisch
5. Deskundig/ Vakkennis

Doelgroep:

Woningcorporaties, scholen/universiteiten, gemeenten, rijksoverheden/instanties, waterschappen, zorgsector, onderwijs, nutsbedrijven.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Qua kleuren denken wij aan een combinatie van 3-4 kleuren, waarvan 1/2, een donkerblauw of groen. Ook zien wij wat in om de tagline erbij te integreren "meesters in aanbesteden". Zie de bijhorende bestanden voor het huidige logo en een aantal voorstellen waar wij nog niet helemaal tevreden over zijn.

Social Network