MaatschapWij

Wedstrijd gegevens:
Pakket goud

 • Wedstrijd van: Huibregtsen
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 479.00
 • Datum start : 11-06-2014 12:31
 • Datum einde : 25-06-2014 12:26
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,ai,pdf
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 109
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

MaatschapWij is een beweging gezamenlijk te lanceren en ondersteunen door tenminste 15 Founding Parents: de 5 grootste sportbonden, de 5 grote maatschappelijke organisaties - ANWB, Consumentenbond, Hartstichting, Rode Kruis en Zonnebloem - en 5 grote ondernemingen. Doel van de beweging is 1)burgers,2) groepen burgers (zoals (sport)verenigingen,buurten,etc) en 3) ondernemingen te inspireren om nog meer verantwoordelijkheid voor onze maatschappij te nemen.

Met name willen we burgers en ondernemers inspireren om:
1.Rekening houden met een ander
2.Iets voor iemand anders doen
3.Zelf initiatief te nemen
4.Samen te werken
vetcool, kapotgaaf, swag te vinden

Het logo moet niet alleen zelfstandig gebruikt worden, maar vaak ook in combinatie met bestaande merken, bijvoorbeeld van bovenstaande organisaties,
als indicatie, dat de organisatie de beweging ondersteunt.

De ambitie van de beweging is om alle maatschappelijke initiatieven in het land samen sterker te maken zonder iets af te doen aan hun onafhankelijke positie.

Kenmerken van het logo zijn:
1.eenvoud
2.warmte
3.menselijkheid
4.uitvoerbaar in kleur en zwart/wit
5.geen scherpe hoeken
6.aktie en samen werken symboliserend

Veel success

NB Zie ook de website www.publiekezaak.nl

Bedrijfsomschrijving:

Een beweging van en voor alle burgers en aggregaties daarvan: verenigingen en ondernemingen bijvoorbeeld

Doelgroep:

Heel Nederland

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Social Network