Uitdaging: ontwerp een logo op basis van foto/header

Wedstrijd gegevens:

 • Wedstrijd van: Bertprb
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 100.00
 • Datum start : 15-03-2014 20:47
 • Datum einde : 31-03-2014 20:45
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,ai,pdf
 • Relevante bestanden:
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 36
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

De Bedrijventherapeut is op zoek naar een dynamisch maar toch zakelijk logo waarbij de essentie gewaarborgd blijft.

Bedrijfsomschrijving:

De Bedrijventherapeut werkt aan echte oplossingen voor bedrijven en individuen bij problemen op psychisc h,emotioneel vlak.

Wij staan als een onafhankelijke speler tussen de partijen en zetten ons in om de verbindingen weer te herstellen en te optimaliseren. Daarnaast kiezen we voor de persoonlijke benadering en aanpak van situaties, waarbij iedereen dezelfde ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen.Wat hebben we te bieden:

Individuele- en/of groepscoaching
Therapeutische ondersteuning
Begeleiding re-integratie en/of outplacement trajecten
Herstellen van onderlinge verbindingen
Afstemmen werkgever—werknemer
Afstemmen werknemers onderling
Terugdringen ziekteverzuim
Preventie ziekteverzuim
Oplossen persoonlijke problemen
Individuele styling, presentatie en communicatie.

Dé oplossing voor werkgevers en werknemers die op weg willen naar een gezonde, positieve en productieve arbeidsrelatie.De huidige tijd leert dat er binnen bedrijven allerlei situaties ontstaan die er voor zorgen dat er spanningen kunnen optreden tussen werkgever en werknemer maar ook tussen werknemers onderling.

Een aantal voorbeelden:

Spanning binnen een bedrijf als gevolg van teruglopende resultaten
Oplopend ziekteverzuim door deze spanningen
Onzekerheid, boosheid, pijn en wantrouwen binnen een bedrijf na bv reorganisatie, wisselingen in de leiding, of door overname
Problemen met interne communicatie
Terugkeer van een werknemer na een lang ziekteproces of een slepend conflict op de werkvloer
Onzekerheid over een nieuw te volgen koers en/of beleid
Preventie langdurig ziekteverzuim
Begeleiding van medewerkers met persoonlijke problemen
Begeleiden van medewerkers in reorganisatie, re-integratie of outplacement trajecten.


In dit soort situaties kan externe hulp van de Bedrijventherapeut zorgen voor een onafhankelijke, objectieve en op maatgemaakte oplossing.


Doelgroep:

Alle bedrijven met personeel waar gezocht wordt naar echte oplossingen voor personeel met psychisch/emotionele problemen.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

doolhof en persoon erin

Social Network