Zeevis

Wedstrijd gegevens:

 • Wedstrijd van: Marga Schaap
 • Categorie: Logo
 • Totaal budget: € 225.00
 • Datum start : 14-07-2010 10:31
 • Datum einde : 28-07-2010 10:31
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,eps
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 61
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Alleen een logo. het logo komt terug in het briefpapier, in de website en in de nieuwsbrief van het fonds.
Het logo moet degelijkheid en soberheid uitstralen. vertrouwen wekken.
Afhankelijk van de mogelijkheden/beperkingen binnen de uitvoerder (die verzorgt de communicatie uitingen) is een vervolg mogelijk met het uitwerken van huisstijl, website, nieuwsbrief e.d.

Bedrijfsomschrijving:

Een van de kleinste bedrijfstakpensioenfondsen (voor trawlvisserij en haringverwerkende bedrijven) in Nederland zoekt een nieuw logo. Het fonds is echt geen rijk fonds met veel geld. Er zijn relatief weinig deelnemers (ongeveer 800). Het bestuur doet zijn uiterste best om de premies die de deelnemers betalen en de vermogensopbrengsten ook daadwerkelijk ten goede te laten komen aan de pensioenen.Het bestuur opereert heel sober en spant zich in om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Per 1 januari wisselt het fonds van uitvoeringsorganisatie en het wil dan ook graag een nieuw, opgefrist uiterlijk.
NB: de uitvoeringsorganisatie is niet het fonds, maar een apart bedrijf. Het fonds heeft geen personeel in dienst, er is alleen een bestuur. Alle werkzaamheden zijn uitbesteed.

Doelgroep:

Het is geen commercieel bedrijf. belangrijkste stakeholders zijn de premiebetalende deelnemers, mensen die al een uitkering ontvangen en de werkgevers.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Mannelijk, stoer. Geen beperkingen verder. De volledige naam van het pensioenfonds is: Stichting
bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij. Eventueel te verkorten tot Pensioenfonds
voor de Zeevisserij.

Social Network