Een nieuw logo omdat twee bedrijven samen gaan werken aan dezelfde droom Een samenleving waarin iedereen doet wat in zijn vermogen ligt om de kans te vergroten dat kinderen fijn opgroeien en zich goe

Wedstrijd gegevens:
Pakket goud

Behoefte:

Wij zijn op zoek naar een logo en uitstraling die past bij zowel transformaties in beleid voor gezinnen en jeugd (onze klanten zijn dan gemeenten en grote jeugdhulpverleningsorganisaties) als bij verandertrajecten waarbij we ons richten op jeugdhulpverleners, gezinnen en jeugdigen zelf.

Belangrijk voor de uitstraling van ons nieuwe logo is: verantwoordelijkheid, vertrouwen, positieve verandering, samenwerken, speelsheid en energie

Onze missie/droom: Een samenleving waarin iedereen doet wat in zijn vermogen ligt om de kans te vergroten dat kinderen fijn opgroeien en zich goed ontwikkelen.

Onze visie: Verandering, het begint bij mij! èn altijd in relatie met anderen.

Kernwaarden:
1. Je verantwoordelijkheid kennen en nemen en verantwoordelijkheid geven
2. Vertrouwen hebben, geven en krijgen, positieve verwachtingen
3. Effectieve communicatie, de ander begrijpen en begrepen worden
4. De bedoeling en kernwaarden zijn het vertrekpunt voor keuzes en gedrag

We hebben nu twee aparte bedrijven:
1. Peer3 een adviesbureau voor jeugdbeleid (www.peer3.nl). Hierbij gaat het om het veranderen van patronen in bestaande systemen, organisaties, samenwerkingsverbanden naar een positief patroon dat bijdraagt aan de bedoeling / missie.
2. HetBegintBijMij (www.hetbegintbijmij.nl), een stichting met trainingen voor ouders, kinderen en professionals waarin eigen negatieve patronen omgezet worden naar positieve patronen. Iedereen gaat doen wat ze zelf echt waardevol vinden.

Deze twee willen we in 1 organisatie onder brengen, aangezien ze beiden dezelfde missie hebben. Ze gaan allebei over het duurzaam doorbreken van negatieve patronen en vervangen door positieve patronen. Positieve patronen die een positieve invloed hebben op de kinderen van vandaag en zo ook op de ouders van de toekomst.

Wij werken veel met tekeningen, spellen en beelden om dingen te verduidelijken.

Bedrijfsomschrijving:

Bedrijfsnaam blijft Peer3
Wij zijn een adviesbureau met een missie voor jeugd: Een beweging in gang zetten om de kansen en de eigen kracht van kinderen te vergroten. (zie verder onze huidige website www.peer3.nl)

De naam Peer3 komt van 3 zussen Peerenboom... ondertussen is de samenstelling wel wat veranderd, maar de naam Peer3 blijft gehandhaafd. De onderzin jeugd is onze kracht willen we wijzigen... Daar zijn we alleen nog niet uit. Moet iets zeggen over verbinding, samenwerken en duurzaam patronen doorbreken en eigenkracht van jeugd uitstralen... We denken aan:
Peer3, voor kansrijke groei en verbinding
Peer3, kansrijk ontwikkelen en verbinden voor jeugd

HetBegintBijMij is nu nog een aparte stichting waarin trainingen gegeven en ontwikkelt worden voor ouders, kinderen en professionals. Deze trainingen sluiten goed aan bij de missie van Peer3 en worden daarom nu onderdeel van Peer3.

Doelgroep:

Gemeenten, organisaties die werken met gezinnen en jeugdigen in kwetsbare situaties.
De hele keten van jeugdhulpverlening van preventief tot zwaardere vormen van hulp.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Wij werken veel met tekeningen, spellen en beelden om dingen te verduidelijken.
De kleur groen spreekt ons erg aan. Het hele palet van groentinten is goed van blauwgroen naar geelgroen... Vergrijsde tinten vinden we ook mooi

Transformatorhuisje is een beeld waar wij veel mee werken, zie een voorbeeld bij de bestanden. Misschien kan een huisje in het logo opgenomen worden ..? een idee, geen must...
Peer en cijfer 3 willen we ook graag in het logo terug zien. En iets met kind(eren)... als het kan..

Onderzin: voor kansrijke groei en verbinding (dus niet meer jeugd is onze kracht!)

Social Network