Logo en huisstijl laten ontwikkelen voor de deeltijdschakelklassen Enschede

Wedstrijd gegevens:
Pakket zilver

 • Wedstrijd van: AnoukLormans
 • Categorie: Logo & Huisstijl
 • Totaal budget: € 459.00
 • Datum start : 09-09-2019 16:21
 • Datum einde : 23-09-2019 16:19
 • Status : Beëindigd
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 53
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Wij willen graag een logo en huisstijl voor de deeltijdschakelklassen Enschede
We willen geen voor de hand liggend logo met kinderen.

Wie zijn wij en wat doen wij:
De gemeente Enschede heeft een speciaal taalprogramma voor leerlingen in groep 2. In de verschillende wijken zijn in totaal 8 deeltijdschakelklassen gevestigd. Gedurende een schooljaar komen leerlingen uit de wijk naar de deeltijdschakelklas. De leerlingen komen drie ochtenden naar de deeltijdschakelklas om de Nederlandse taal te leren of te verbeteren. De rest van de week zijn ze in hun eigen groep. Het programma wordt samengesteld door de leerkrachten van beide groepen. De leerkrachten van beide groepen werken intensief samen om de leerlingen optimale kansen te geven zich te ontwikkelen.
Daarnaast zijn er twee co-teachers binnen het team die op verschillende scholen de leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van leerlingen met een verminderde taalontwikkeling. Deze begeleiding is gericht op het vergroten van leerkrachtvaardigheden als het gaat om onderwijs aan het anderstalige jonge kind.
Gedurende het schooljaar 2019-2020 zijn ongeveer 130 leerlingen van 34 basisscholen binnen het arrangement NT2-deeltijdschakelklas geplaatst. De schakelklassen zijn interzuilair.
Voor dit schooljaar betekent dat er binnen de 8 deeltijdschakelklassen (dts) ongeveer 90 leerlingen geplaats kunnen worden. Daarnaast zijn er twee co-teachers actief die de ondersteuningsvragen van de leerkrachten van de andere leerlingen kunnen beantwoorden. Tijdens de contactmomenten begeleiden de co-teachers deze leerkrachten om de nodige NT2-kennis en vaardigheden toe te passen in hun groep. Dit geeft ons de mogelijkheid om vanuit de opgedane kennis en vaardigheden van het team deeltijdschakelklassen de huidige kwaliteit vast te houden en hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Hierdoor ontstaat een professionele leeromgeving waardoor de aangemelde leerlingen ook optimaal kunnen profiteren in hun eigen groep.
Binnen de dts is een duidelijke en bewezen effectieve werkwijze vastgelegd rondom NT2-onderwijs. Het schakelklasteam werkt volgens deze pijlers in NT2-didactiek.
Ons onderwijsprogramma bestaat voornamelijk uit de volgende onderdelen; woordenschat, fonemisch bewustzijn, klanken, vormleer en zinsbouw, mondelinge communicatie en begrijpend luisteren.
De co-teachers kijken samen met de scholen op welke wijze deze pijlers toe te passen zijn binnen het onderwijs in de zogeheten moedergroepen.
Scholen kunnen alleen deelnemen als leerlingen aangemeld en geplaatst zijn. Vanuit de aanmeldingsprocedure wordt bepaald of een leerling een plaats in een dts krijgt of ondersteuning middels co-teaching.
Kijk voor verdere info op onze website: www.deeltijdschakelklassenenschede.nl

Bedrijfsomschrijving:

Doelgroep:

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Social Network