Ontwerp multifunctioneel sjabloon voor aankondigingen

Wedstrijd gegevens:

 • Wedstrijd van: ngiz2015
 • Categorie: Overig
 • Totaal budget: € 100.00
 • Datum start : 27-01-2015 22:07
 • Datum einde : 16-02-2015 22:03
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: jpg,png,gif
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 5
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Het Nederlandse Gezelschap voor Internationale Zaken is op zoek naar een creatieve ontwerper die voor het NGIZ drie sjablonen kan ontwerpen. Deze sjablonen zullen op Facebook, LinkedIn en in de NGIZ-nieuwsbrief worden gebruikt om bijeenkomsten, verslagen van bijeenkomsten en interessante artikelen aan te kondigen aan NGIZ-leden en geïnteresseerden:
1) Algemeen sjabloon voor verslagen van bijeenkomsten en artikelen
2) Sjabloon voor aankondiging algemene bijeenkomst
3) Sjabloon bruikbaaar voor aankondiging onze twee speciale bijeenkomsten: Club Clingendael of van Bylandtlezing.

Voor sjabloon nr. 2 willen wij dat de lezer in een oogopslag kan zien welke afdeling de bijeenkomst organiseert (dit kunnen zijn: a) Den Haag, b) Utrecht, c) Amsterdam, d) Noord (i.e. Groningen), e) Zuid en eventueel f) overig) en het onderwerp van de bijeenkomst. Het handigste is als in het sjabloon ruimte wordt opengelaten waar het NGIZ zelf door middel van een foto of tekst het onderwerp kan invullen.

Voor sjabloon nr. 3 verwijzen wij naar de NGIZ-website (http://www.ngiz.nl/activiteit/ngiz-club-clingendael-een-nieuwe-commissie-een-nieuw-europees-buitenlands-beleid/ en http://www.ngiz.nl/activiteit/van-bylandtlezing-toekomst-van-de-arctische-regio-samenwerking-confrontatie/) voor een beeld wat deze bijeenkomsten inhouden.

De drie sjablonen moeten in een formaat worden aangeleverd dat deze bruikbaar is voor Facebook, LinkedIn of onze nieuwsbrief. Dit houdt kortweg in dat de afbeelding minimaal 646x200 moet zijn, maximaal 2 mb groot en png, jpg of gif als bestandstype hebben.

Ben jij geïnteresseerd in deze uitdagende klus en of wil je meer informatie? Mail onze Social Media Manager Christiaan Duinmaijer op cpduinmaijer@gmail.com of kijk op de NGIZ-website: http://www.ngiz.nl/opkomende-activiteiten/.

Bedrijfsomschrijving:

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) wil bijdragen tot de verbreding en verdieping van de kennis en meningsvorming over internationale zaken en het Nederlandse buitenlands beleid. Het Genootschap, dat sinds 1945 bestaat, is volle¬dig onafhankelijk en dus niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.
Het Genootschap is verbonden aan Clingendael en heeft een publieke taak, het:
• organiseert lezingen en debatten
• vestigt afdelingen in het land
• werkt samen met andere organisaties op het gebied van internationale betrekkingen
• vestigt leerstoelen aan Nederlandse universiteiten
• looft de Genootschapsprijs uit.

Doelgroep:

(Young) professionals werkzaam op internationaal gebied of geïnteresserd in internationale politieke ontwikkelingen en relaties.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Ontwerp moet bij NGIZ-website en -logo passen: www.ngiz.nl

Social Network